Tālākai informācijai izvēlieties projekta realizācijas periodu:

2011. - 2013.

2013. - 2015.

2015. +

ERAF ESF
. ES energoefektivitātes un optimāla telpu mikroklimata prasībām atbilstoša kompozīta ēkas ārsienas konstruktīvā risinājuma no vietējām izejvielām izstrāde, izmantojot multifizikālās modelēšanas metodi
(2011/0003/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/041)
. Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistemātisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām
(2013/0027/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/007)