Energoefektivitātes un mikroklimata monitoringa rezultātu testēšanas stendos Latvijas klimatā izvērtējums (kopš 2013. gada)

Temperatūras un mitruma dinamika saliktās būvkonstrukcijās un sēnīšu augšanas risku analīze

Aktualitātes

 • janvāris, 2018

  LU Zinātniskās konferences sekcijas sēdē "Matemātiskās metodes pētījumu izcilībai" 1. februārī Jānis Ratnieks prezentēja pētījumu "Mikroorganismu augšanas novērtējums Testa ēku jumta konstrukcij"

 • janvāris, 2018

  projekta zinātniskajā seminārā Jānis Ratnieks prezentēja vieglo konstrukciju mitruma dinamikas un mikroorganismu augšanas prognozēšanu ilgtermiņā Latvijas klimatā
   

 • novembris, 2017

  Starptautiskajā konferencē SGEM Vienna Green 2017 (Vīnē) 2017. g. 27.-29. novembrī referātā "Results of a long-term energy efficiency monitoring of test buildings under real climatic conditions" tika parādīti daži projekta rezultāti.
   
   

 • septembris, 2017

  Projekta darbinieki iepazīstināja starptautiskās konferences "Inovatīvie materiāli, konstrukcijas un tehnoloģijas" ietvaros organizētās studentu konferences dalībniekus ar šī projekta ietvaros veiktajiem un turpmāk plānotajiem pētījumiem, apmeklējot LU Botāniskajā dārzā izveidotos energoefektivitātes testēšanas stendus. Uzstājoties ar prezentāciju šajā konferencē projekta vad. A. Jakovičs iepazīstināja tās dalībniekus un Latvijas industrijas pārstāvjus arī ar realizējamā ERAF projekta mērķiem, uzdevumiem, paveikto un tuvākā perioda darbiem.
   

 • septembris, 2017

  Projekta darbinieki iepazinās ar 2016.g. Ādažu Valdorfa skolai uzceltajā sporta zālē izmatotajiem risinājumiem un pirmā gada ekspluatācijas pieredzi. Ēka ir projektēta kā gandrīz nulles enerģijas ēka.
   

 • jūlijs, 2017

  Projekta pētnieki iepazinās ar biznesa atbalsta centra gNEĒ "SALA" Alojā sistēmām un vienojās par sadarbības līguma noslēgšanu ēkas ilgtermiņa monitoringam.
   
   

 • jūlijs, 2017

  Notika projekta zinātniskais seminārs "Inovatīvi risinājumi gandrīz nulles enerģijas ēkām"
   

 • maijs, 2017

  A. Jakovičs Ventspilī iepazinās ar mikrokapilāro siltummaiņu ražošanas tehnoloģiju uzņēmumā Wasserkabel Baltic, kā arī ar inovatīvu un vieglu šūnveida koka būvmateriālu Dendrolight ražošanas tehnoloģiju. Šie izstrādājumi potenciāli efektīvi izmantojami arī gandrīz nulles enerģijas ēkās.
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta zinātniskajā seminārā Alise Jēkabsone un Daila Sloka prezentēja iespējamo risinājumu priekšlikumus gandrīz nulles enerģijas biroju ēkai
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta zinātniskajā seminārā Madara Bēma prezentēja pirmās ieceres gandrīz nulles enerģijas biroju ēkai
   

 • aprīlis, 2017

  Projekta pārstāvji iepazinās ar atbilstoši gandrīz nulles enerģijas ēku prasībām 2016.g. uzbūvēto Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra ēku SALA un ar novada Domes pārstāvjiem apsprieda sadarbības iespējas šīs ēkas energoefektivitātes padziļinātā izpētē un pieredzes izplatīšanā.
   
   

 • aprīlis, 2017

  Projekts ir uzsākts. 6. aprīlī notika pirmā personāla sapulce.

Kontakti

Vadītājs: Andris Jakovičs

Tālrunis: +371 29155711

E-pasts: Andris.Jakovics@lu.lv